วิธีการใช้งานการโพสใหม่?

[ เปิด ]

In forum sector, spot “new placard”, if has the jurisdiction, you may see has “the voting, posts a reward, the activity, the transaction”, the click then enters the function completely to send the placard contact surface。\r

Attention: Generally the forum establishes for the high rank user group can issue these four kind of special subjects. If issues the ordinary subject, the direct click “the new placard”, you may also certainly use under the sector “to send the placard to publish the new placard fast” (, if this option opens). Generally the forum establishes after needs to register can send the placard。

วิธีการใช้งานการโพสตอบ?

[ เปิด ]

The reply influentials three kinds: First, posting most underneath fast reply; Second, in you want to reply the floor clicks on underneath “the reply” right; Third, replies the page completely, clicks on this page “the new placard” side “the reply”。

วิธีการใช้งานการแก้ไขโพสของฉัน?

[ เปิด ]

In the card right bottom, has the edition, the reply, reports and so on options, the click edition, may carry on the edition to the card.

วิธีการใช้งานการซื้อโพส?

[ เปิด ]

 • Sell subject:After you enter sends pastes the contact surface, if you are at the user group has sends the jurisdiction which business pastes, “(money) behind fills in the subject in the selling price” the price, like this other users in examined this card time needs to enter paying fee the process only then to be possible to examine the card。
 • Purchase subject:Glances over card which you prepare to purchase, has [examination payment history] in card related information's under [purchase subject] [to return to previous page And so on links, the click “the purchase subject” carries on the purchase.
 • วิธีการใช้งานการขายไฟลล์แนบของฉัน?

  [ เปิด ]

 • An upload appendix fence has the selling price input frame, fills in the trading value then to realize needs to pay only then may download the appendix the function。
 • Clicks on the card [purchase appendix] the button or the click appendix downloading link can skip to the appendix purchase page, confirmed after payment related information, the submission button, then obtains the appendix downloading jurisdiction. Only need purchase one time, has this appendix forever to download the jurisdiction。
 • วิธีการใช้งานการอัพโหลดไฟลล์แนบ?

  [ เปิด ]

 • Publishes new subject time uploads the appendix, the step is: After finishing the card title and the content, lit passes on right the appendix the browsing, then in local chose must upload the appendix the concrete filename, finally clicked makes the topic.
 • Publication reply time uploads the appendix, the step is: Finished replies Lou Zhu the content, then lit passes on right the appendix the browsing, finds appendix which needed to upload, click publication reply.
 • How do I realize sends when the placard chart Wen

  [ เปิด ]

 • Publishes new subject time clicks on left side of the upload appendix “[insertion]” the link to insert the appendix mark to the card in the suitable position then。
 • วิธีใช้งาน Discuz! Code

  [ เปิด ]

  Discuz!Code ผลที่ได้
  [b]เพิ่มความหนาให้ตัวอักษร[/b] เพิ่มความหนาให้ตัวอักษร
  [i]ทำให้ตัวอักษรเอียง[/i] ทำให้ตัวอักษรเอียง
  [u]ขีดเส้นใต้ให้ตัวอักษร[/u] ขีดเส้นใต้ให้ตัวอักษร
  [color=red]สีแดง[/color] สีแดง
  [size=3]เพิ่มขนาดตัวอักษร[/size] เพิ่มขนาดตัวอักษร
  [font=Italics]ใช้ fonts ชื่อ Italics[/font] ใช้ fonts ชื่อ Italics
  [align=Center]ทำให้ตัวอักษรอยู่กลางหน้า[/align]
  ทำให้ตัวอักษรอยู่กลางหน้า
  [url]http://www.cazdesign.com[/url] http://www.cazdesign.com(Hyperlink)
  [url=http://www.cazdesign.com]CazDesign! Board[/url] CazDesign! Board(Hyperlink)
  [email]myname@mydomain.com[/email] myname@mydomain.com(E-mail link)
  [email=cazdesign@gmail.com]CazDesign[/email] CazDesign(E-maill ink)
  [quote]ข้อความอ้างอิงจะอยู่ภายในคำสั่ง quote[/quote]


  อ้างอิง:
  โพสโดย admin เมื่อ 2006-12-26 08:45
  ข้อความอ้างอิงจะอยู่ภายในคำสั่ง quote
  [code]echo "ทดสอบการแสดงผล";[/code]


  โค๊ด:
  echo "ทดสอบการแสดงผล";
  [hide]ซ่อนเนื้อหา แสดงเมื่อมีการโพสแสดงความคิดเห็น[/hide]
  เนื้อหาถูกซ่อน,จะแสดงเมื่อมีการแสดงความคิดเห็น.
  **** ข้อความที่ใช้คำสั่งนี้จะไม่แสดง *****
  [hide=20]ซ่อนเนื้อหา แสดงเมื่อมีเครดิต 20 หรือมากกว่า[/hide]
  ซ่อนเนื้อหา แสดงเมื่อมีเครดิต 20 หรือมากกว่า
  **** ข้อความที่ใช้คำสั่งนี้จะไม่แสดงจนกว่าผู้ใช้จะมี เครดิต ครบตามกำหนด 20 ****
  [list][*]ลำดับ #1[*]ลำดับ #2[*]ลำดับ #3[/list]
  • ลำดับ #1
  • ลำดับ #2
  • ลำดับ #3
  [img]http://www.cazdesign.com/forums/images/default/logo.gif[/img] แสดงรูป:
  [img=88,31]http://www.cazdesign.com/forumsimages/logo.gif[/img] แสดงรูปตามขนาดที่กำหนด:
  [media=400,300,1]ใส่ URL[/media] แสดงไฟลล์ media,ที่มีขนาด 400 x 300
  [fly]ตัวอักษรเลื่อน[/fly] ตัวอักษรเลื่อน
  [flash]ใส่ URL Flash [/flash] แสดงถาพเคลื่อนไหวของ Flash
  [qq]123456789[/qq] หมายเลข QQ โปรแกรมแชท,
  X[sup]2[/sup] X2
  X[sub]2[/sub] X2

  วิธีใช้งานติ้วยิ้ม

  [ เปิด ]

  Some expressions that the characters use emoticons, open expression functions,Discuz! Some symbols will be converted into small images, shown in articles, more attractive to understand. These currently supports the following expression:

  Emoticons Corresponding image
  :)
  :(
  :D
  :\'(
  :@
  :o
  :P
  :$
  ;P
  :L
  :Q
  :lol
  :hug:
  :victory:
  :time:
  :kiss:
  :handshake
  :call: