ใกล้เปิดเทอมแล้วน่ะชาวโฟโต้เอ็กไซท์ ^^

ใกล้เปิดเทอมแล้วน่ะชาวโฟโต้เอ็กไซท์ ^^

ใกล้เปิดเทอมแล้ว วันที่ 7 มิถุนานี้แล้ว เหมือนมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยน่ะเนี๊ยะ นาย shalord เอง ไม่ได้เข้ามาในบอร์ดซะนานเลยทีเดียว ดีใจจิงๆ เปิดเทอมๆ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง น า ง ฟ้ า คื อ ค น ธ ร ร ม ด า ไ ม่ คู่ ค ว ร . . .
ดีใจด้วยคนค๊าบผม
ซาวัดดีคับ ^^