Board logo

ชื่อเรื่อง: ภาพ คม และ ใส [พิมพ์หน้านี้]

โดย: ผู้ไร้นาม    เวลา: 12-6-2011 12:00     ชื่อเรื่อง: ภาพ คม และ ใส

อยากจะถามพี่ๆว่า ภาพที่คมและใส ขึ้นอยู่กับเลนส์อย่างเดียว หรือว่ากล้องก็มีผลครับ
โดย: NPpolar    เวลา: 12-6-2011 19:18

สำหรับพี่แล้วคิดว่าอยู่ที่เลนส์ 70% ครับ เพราะว่าเลนส์เปรียบเสมือนตา ถ้าตาของเรามองภาพได้ดี มองได้ใส ๆ แล้วตัวรับภาพย่อมได้ภาพที่ดีครับ
ยินดีต้องรับสู่ PhotoXcite | Board (http://photoxcite.com/forums/) Powered by Discuz! 7.0.0