7 เคล็ดลับอ่านให้จำ ในเวลาจำกัด

เป็นประโยชน์มาก ๆ เลยครับ

ช่วงนี้สอบพอดีเลย จิตใจกำลังฟุ้งซ่าน ฮ่า ๆ
เอามาเพิ่มเติมครับ

คำแนะนำ...การเตรียมตัวก่อนสอบ...

ปัญหาที่พบในการสอบสำหรับนักศึกษาและทำให้พลาดการสอบ


1. จด/จำตารางสอบผิด
2. ฝากเพื่อนดู เพื่อนดูผิด
3. อ่านหนังสือดึก/ตื่นสาย
4. ตารางสอบมีการเปลี่ยนแปลง
5. ไม่มีรายชื่อในรายวิชาที่ลงทะเบียน
6. กรณีตารางสอบชนกัน(กักตัวสอบ)ต้องรีบมาติดต่อ
    ที่ห้องดำเนินการสอบเพื่อตรวจสอบรายชื่อด้วย