Photoshop Trip : Unshap Mask ย่อภาพขั้นเทพ

Photoshop Trip : Unshap Mask ย่อภาพขั้นเทพ

Unshap Mask ย่อภาพ โดยรักษาความคมไว้
ขั้นตอนการย่อภาพนี้   เป็นการย่อภาพเพื่อสำหรับโพสบนเว็บต่างๆ และเพื่อให้ยังคงความคมชัดของภาพ
              
              บางคนอาจจะเคย
สงสัยกับภาพที่ตัวเองโพส   ว่าทำไมมันดูไม่คมชัดเหมือนภาพที่ยังไม่ย่อ
              
              ผมจะมีวิธีการทำมานำเสนอ..ครับ   อิอิ ดูเป็นทางการจัง ^ ^
              เอาล่ะ เริ่มเปิดภาพขึ้นมาเลยครับ
              
            
            

              
              
              
Step 1. ทำการ copy ภาพ (Duplicate Layer) ขึ้นมาก่อนครับ   หรือจะไม่ทำก็ได้ (ประโยชน์ของการ copy   ภาพให้ไปอ่านในกระทู้แยกครับ)
              
              
Step 2.  ให้ทำการปรับ size   ของภาพ
              2.1 คลิกขวาที่ Title bar ของรูปภาพ แล้วเลือก Image Size..
              ดังภาพ
              
              
              
              

              
              
              ดังภาพ ก็จะขึ้น window ขึ้นมาสำหรับปรับขนาดภาพ
              
1. ให้คลิกเลือก Constrain Proportions เพื่อเวลาปรับขนาดความกว้าง ของภาพความยาวก็จะเปลี่ยนให้ไปด้วย อัตโนมัติเพื่อความถูกต้องของขนาดจริงนั่นเองครับ
              
2. ให้ปรับตัวเลขของ size ลดลง ทีละ 500 Pixel หรือ 600 , 500 .400ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมครับ แต่ในที่นี้ผมใช้ 500 ครับ
              
              จากนั้น กด OK
              
              

              
              ขนาดภาพตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 3000 สังเกตุดูได้จาก คลิกขวา เลือก Image Size
              ที่   Title ของภาพครับ
              
              ดังรูป
              
              

              
              พอย่อ size เรียบร้อยแล้ว
              
              ให้ไปคลิกเลือก เมนู Filter >> Sharpen   >> Unsharp Mask
              
              ก็จะเกิด Window ขึ้นมาดังภาพครับ
              
              
              

              
            
            
ดังภาพหลังจากคลิก เลือกเมนู Unsharpen Mask
              
              ขั้นตอนที่ 1   ให้ปรับ Amount ไว้ที่ 500%
            ขั้นตอนที่ 2 ให้ปรับ Radius ไว้ที่ 0.2 Pixel   ดังภาพ จากนั้นกด OK
            
         

            
            
            
ภาพก็จะมีความคมชัดมากขึน เมื่อหลังจากย่อแล้ว
              
              หลังจากนี้ก็ให้กลับไปทำวิธีเดิมคือ
              
              1. ย่อภาพลดลงมาทีละ 500 หรือ   600 Pixel แล้วแต่ความเหมาะสม
              2. ให้ทำการ Unsharp Mask ดังวิธีที่กล่าวมา
            
ขอขอบคุณบทความ oioh : oioh.multiply.com