กฎ 10 ข้อ ของโลโมกราฟี

กฎ 10 ข้อ ของโลโมกราฟี

กฎ 10 ข้อ ของโลโมกราฟี

คติของโลโมกราฟีคือ "ไม่ต้องคิด ถ่ายไปเลย" ("don't think, just shoot")

1. พกกล้องโลโมของคุณไปทุกที่
2. ใช้มันตอนไหนก็ได้ - ทั้งกลางวันและกลางคืน
3. โลโมกราฟีไม่ใช่สิ่งสอดแทรก, แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ
4. ถ่ายจากเอว
5. เข้าใกล้วัตถุที่คุณต้องการความโลโม ให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้
6. ไม่ต้องคิด
7. ทำให้เร็ว
8. คุณไม่จำเป็นต้องรู้ล่วงหน้าว่าคุณจะถ่ายได้อะไรในฟิล์ม
9. และคุณก็ไม่จำเป็นต้องรู้หลังจากถ่าย เช่นกัน
10. ไม่ต้องห่วงเรื่องกฏหรอก

ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/