สร้าง Action Photoshop แบบง่าย ๆ กัน

สร้าง Action Photoshop แบบง่าย ๆ กัน


1) เปิดรูปที่เราต้องการจะทำขึ้นมาเหมือปกติที่เราจะทำการแต่งภาพนะครับ2) ให้เราสังเกตมุมทางด้านขวา จะมีหน้าต่างเล็ก ๆ ที่เขียนว่า History อยู่ให้เราไปที่หน้าต่างนั้นแล้วเลือก Action จากนันให้เลือก สัญลักษณ์ที่เป็นรูปแฟ้ม

Note :
(ถ้าในส่วนของหน้าต่างไม่มีนั้นให้เราไปทำการเปิดมันที่ เมนูบาร์ในส่วนของ Windows แล้วหา History)3) ให้ทำการตั้งชื่อของแฟ้น Action ขึ้นมาแล้วคลิก OK (ผมตั้งชื่อแฟ้มว่า action I)4) สังเกตว่า แฟ้ม action I ที่เราสร้างไว้นั้นมีแล้ว ให้ทำการคลิกเลือกในส่วนของ action I จากนั้นเลือกสัญลักษณ์5) ทำการกรอกชื่อลงไปในช่อง Name แล้วคลิก Record6) จากนั้นให้ทำการตกแต่งรูปตามที่เราต้องการ เมื่อทำการแต่งภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ทำการกดปุ่ม Stop สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม

ในส่วนของหน้าต่าง action เท่านี้ก็เป็นการเสร็จการสร้าง Action แล้วครับ


วิธีการเรียก Action ขึ้นมาใช้งาน1) ให้ทำการคลิก แฟ้ม action ที่สร้างไว้แล้ว2) เมื่อทำการเปิดในส่วนของ Action ที่ได้ทำการบันทึกไว้ โดยการเลือก หัวข้อ Action (action_excite) ที่ตั้งไว้จากนั้นกดปุ่ม Play

คำสั่ง Action จะทำการจัดคำสั่งที่เราได้ทำการบันทึกไว้นั้นลงไปในภาพที่เราต้องการจะใช้

Action แล้วทำการแต่งรูปให้เหมือนกับขั้นตอนที่เราทำผ่านการ Record ของ Action นั้น________________________   

Special thank : techxcite.com