แนะนำเว็บไซด์ ม.อ. ที่นักศึกษาใหม่ควรรู้

แนะนำเว็บไซด์ ม.อ. ที่นักศึกษาใหม่ควรรู้

แนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ที่นักศึกษาใหม่ควรรู้
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/

กำหนดการปฎิทินสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2554
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/

จองหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ ประกาศข่าวเกี่ยวกับหอพักต่างๆ คู่มือการจองหอพักนักศึกษาใหม่ ข้อมูลหอพักที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://student.psu.ac.th/dorm/

การรายงานตัว การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การปฐมนิเทศ การเข้าชั้นเรียน การเข้าหอพัก การสมัครเรียนวิชาทหาร การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าลงทะเบียนเรียน) การแต่งกายของนักศึกษา การเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เข้ากรอกข้อมูล SN-12 เข้าระบบ Bill payment กำหนดวันปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมทางวิชาการ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://reg.psu.ac.th/notice_newstudent.html

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.studentloan.or.th/news/home.html

วิทยาเขตภูเก็ต
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phuket.psu.ac.th/web52/nisit53/

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.surat.psu.ac.th/web51/index.php

วิทยาเขตตรัง
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.trang.psu.ac.th/

ที่มา : http://www.psu.ac.th/node/3269