ภาพ คม และ ใส

ภาพ คม และ ใส

อยากจะถามพี่ๆว่า ภาพที่คมและใส ขึ้นอยู่กับเลนส์อย่างเดียว หรือว่ากล้องก็มีผลครับ
สำหรับพี่แล้วคิดว่าอยู่ที่เลนส์ 70% ครับ เพราะว่าเลนส์เปรียบเสมือนตา ถ้าตาของเรามองภาพได้ดี มองได้ใส ๆ แล้วตัวรับภาพย่อมได้ภาพที่ดีครับ