ภาพ คม และ ใส

สำหรับพี่แล้วคิดว่าอยู่ที่เลนส์ 70% ครับ เพราะว่าเลนส์เปรียบเสมือนตา ถ้าตาของเรามองภาพได้ดี มองได้ใส ๆ แล้วตัวรับภาพย่อมได้ภาพที่ดีครับ