Home Event ภาพการประกวด PSU Young Ambassadors for Anti-corruption 2013

ภาพการประกวด PSU Young Ambassadors for Anti-corruption 2013

E-mail Print PDF

Place : โรงยิมเนเซียม ม.อ. หาดใหญ่
Photograph by NP
Date : 22-09-2013

เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกวด PSU Young Ambassadors for Anti-corruption 2013 ผ่านกันไปแล้ว ในปีนี้จัดในคอนเซป "บัณฑิตไทย ไม่โกง" แต่ละคณะก็มีการแสดงที่สื่อถึงการต่อต้านการคอรับชันในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถทำได้ดีทุกคณะเลยทีเดียว ผลการประกวดมีด้วยกันหลายรางวัลดังนี้เลยนะครับ

ชนะเลิศอันดับ 1

ฝ่ายชาย เจมส์ อุกฤษฎ์ โรจน์อนุสรณ์ (แพทยศาสตร์)


ฝ่ายหญิง เด็บ ปิลันธนา แสงสงวน (ศิลปศาสตร์)

 

รองชนะเลิศอันดับ 1

ฝ่ายชาย เจมส์ รวิชญ์ ศิริพันธุ์ (วิทยาการจัดการ)
ฝ่ายหญิง สวย จิตสุภา สินเย็น (พยาบาลศาสตร์)

 

รองชนะเลิศอันดับ 2

ฝ่ายชาย บิ๊ก คณิน สุภาวรีกุล (วิทยาศาสตร์)
ฝ่ายหญิง ขวัญ ขวัญกมล อินทเสน (เศรษฐศาสตร์)

 

รองชนะเลิศอันดับ 3

ฝ่ายชาย สบู่ จิรายุส กาญจนโสภาค (ศิลปศาสตร์)
ฝ่ายหญิง พลอย สุภารัตน์ ขุนรักษ์ (วิทยาศาสตร์)

 

รองชนะเลิศอันดับ 4

ฝ่ายชาย โอม กฤษฎา ปานนิล (เศรษฐศาสตร์)
ฝ่ายหญิง แบ๋ม ประกายกานต์ รัตนวัชราภรณ์ (ทรัพยากรธรรมชาติ)

 

Popular vote

เจมส์ อุกฤษฎ์ โรจน์อนุสรณ์ (แพทยศาสตร์)

 

ขวัญใจทีมงาน

ฝ่ายชาย บิ๊ก คณิน สุภาวรีกุล (วิทยาศาสตร์)
ฝ่ายหญิง ป้อน พัทธยากร หมันฝึกพันธ์ (อุตสาหกรรมเกษตร)

 

ขวัญใจช่างภาพ

พลอย สุภารัตน์ ขุนรักษ์ (วิทยาศาสตร์)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

Last Updated ( Monday, 23 September 2013 21:56 )