Home Event IMT-GT Varsity Carnival #15 (24 พ.ย. 2556)

IMT-GT Varsity Carnival #15 (24 พ.ย. 2556)

E-mail Print PDF

Place : ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. หาดใหญ่
Photograph by NP
Date : 24-11-2013

โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “Exploring ASEAN Culture Through Mythic Dance” ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน  พิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เรามาชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดกันได้เลยครับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

Last Updated ( Sunday, 24 November 2013 23:48 )