Home Lomo-Article [Article] - หมาภูเขา

[Article] - หมาภูเขา

E-mail Print PDF

Article: หมาภูเขา

Writer: Lip Tgf

 


หมาภูเขา...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คนบางคนเห็นรอยเรื้อนของหมาจรจัด ได้ชัดเจนกว่ารอยยิ้มอันใสซื่อที่ได้รับจากมัน . . .ยิ่งรอยเรื้อนเห็นได้ชัดมากเท่าไหร่ . . .ความชัดของรอยเรื้อนก็สามารถทำให้เห็นรอยเปื้อนบนจิตใจของคนบางกลุ่มได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นกัน . . .

 

Lip Tgf

Last Updated ( Thursday, 23 February 2012 22:21 )